Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Data

              Wydarzenie

4.09.2021r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

12.09.2023r.

Zebranie z rodzicami.

09-10.2023r.

Wyjście integracyjne klas pierwszych.

30-31.10.2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych-uczniowie na praktykach

1.11.2023r.

Wszystkich Świętych -dzień ustawowo wolny od pracy

23.12.2023.—31.12.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna.

Do 15.12.2023r.

Wpisanie zagrożeń oceną ndst. i nkl . oraz propozycji ocen semestralnych.

Do 8.01.2024r.

Wpisanie ostatecznych ocen za I semestr2023/2024

styczeń

Pisemny egzamin zawodowy w ZSŁ-dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.01.2024r.

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr.

16.01.2024r.

Zebranie z rodzicami.

29.01.-11.02.2024r.

Ferie zimowe.

28.03-02.04.2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

1.05.2024r.

Majówka-dzień wolne od zajęć.

6.05.-8.05.2024r.

Pisemna matura  w ZSŁ-dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Do 13.05.2024r.

Wpisanie do dziennika zagrożeń oceną ndst.i nkl. oraz propozycji ocen końcoworocznych.

Do 6.06.2022r.

Wpisanie ocen ostatecznych-końcoworocznych

12.06.2024r.

Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna .

Czerwiec 2024r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe- dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

21.06.2024r.

Zakończenie  roku szkolnego 2023/2024.

26.08.-30.2024r.

Egzaminy poprawkowe.


Kalendarz może ulegać zmianom ze względu na konieczność dostosowania do terminów ZSŁ.

Dodatkowe kontakty z rodzicami zgodnie z harmonogramem tzw. ,,godzin dostępności’’.

Naszym uczniom zapewniamy przede wszystkim efektywne kształcenie w poszukiwanych zawodach, z realnym przygotowaniem do wejścia na rynek pracy, ponieważ dla przyszłego pracodawcy ważne jest, aby praktyka odbywała się w zakładzie pracy, a nie na warsztatach. Kolejnym naszym atutem jest bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje branżowe!

"Przewaga konkurencyjna społeczeństwa nie będzie wynikać z tego, jak dobrze w ich szkołach nauczane są tablice mnożenia i okresowe, ale z tego jak dobrze można pobudzić wyobraźnię i kreatywność." – Walter Isaacson

Europejskie Centrum Edukacyjne 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 10

tel.: 32 775 08 83 lub 690 252 234
e-mail: ece@vp.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, Kursy Kwalifikacji Zawodowych, Szkoły Bezpłatne, Młodzieżowe i Zaoczne

Panie w sekretariacie szkoły zawsze chętnie służą pomocą - od dnia zapisu do szkoły, czyli: wypełnienia dokumentów oraz zalogowania się do systemu naboru elektronicznego (udostępniamy komputer oraz drukujemy podanie), aż do dnia kiedy uczniowie odbierają świadectwo ukończenia szkoły!

top
2000 - 2023 © Europejskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.