ECE Gliwice Bezpłatne Liceum dla Dorosłych

4-letnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne

Trwa nabór do Czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego. Szkoła przyjmuje chętnych do nauki w naszej szkole po gimnazjum (nauka trwa 3 lata) i po szkole podstawowej (nauka trwa 4 lata). Uczniowie, którzy ukończyli szkołę branżową lub szkołę zawodową uczą się 2 lata. Przyjmujemy słuchaczy na semestr I, ale także na semestry kolejne.

Rekrutacja trwa!

Przypominamy, że trwa rekrutacja do BEZPŁATNEGO liceum zaocznego. Absolwentów ZSZ i branżowej szkoły I stopnia przyjmujemy do II klasy – nauka trwa dwa lata. Osoby zainteresowane zapraszam do sekretariatu szkół ECE w Gliwicach, na
ul. Zwycięstwa 10, tel. 32 775 08 83.

Zlokalizuj nas w Gliwicach

Jeżeli masz pytania, przyjdź: ul. Zwycięstwa 10, pokój 308 (III piętro), zadzwoń 32 775 08 83,
możesz też napisać do nas poprzez Fanpage ECE Gliwice albo na adres mailowy: ece@vp.pl.

Sekretariat

ul. Zwycięstwa 10

Budynek szkolny

ul. Warszawska 35

Kilka słów o naszej Szkole

Po Branżowej Szkole I Stopnia dla uczniów po szkole podstawowej i gimnazjum praca Cię znajdzie! To nie hasło reklamowe, to fakt! Nasza bezpłatna, dzienna szkoła to młoda i dynamicznie rozwijająca się placówka, która kształci fachowców w potrzebnych na rynku pracy zawodach. Dla wszystkich specjalności praktyka w zakładach pracy, gastronomii, handlu i usługach jest prowadzona pod stałym nadzorem wychowawczym i merytorycznym (pracownicy młodociani otrzymują wynagrodzenie).

Naszym uczniom zapewniamy przede wszystkim efektywne kształcenie w poszukiwanych zawodach, z realnym przygotowaniem do wejścia na rynek pracy, ponieważ dla przyszłego pracodawcy ważne jest, że praktyka odbywała się w zakładzie pracy, a nie na warsztatach. Kolejnym naszym atutem jest bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W poprzedni roku w większości zawodów było to 100%.

Aby podnieść szanse naszych absolwentów na rynku pracy, proponujemy naszym uczniom klas III zawodów mechanicznych uczestnictwo w kursach spawacza MAG lub TIG i na podesty. Kursy dzięki podpisanym umowom są bezpłatne lub dofinansowane!

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkół publicznych

Naukę możesz kontynuować bezpłatnie w naszym Liceum Ogólnokształcącym, a od 2020 roku również w Branżowej Szkole II Stopnia!

Rekrutujemy w zawodach

W ramach rekrutacji 2019/20 do Branżowej Szkoły I Stopnia dla Młodzieży (po szkole podstawowej i gimnazjum) przyjmujemy zapisy na kształcenie w następujących zawodach:

Europejskie Centrum Edukacyjne

1. Zdawalność przez naszych uczniów egzaminów potwierdzających kwalifikacyje w zawodzie bliska jest 100%

2. Szkoła prowadzi koło strzeleckie, które odnosi liczne sukcesy na turniejach międzyszkolnych.

3. Gwarantujemy bezpłatne badania lekarza medycyny pracy dla naszych uczniów

4. Uczniowie otrzymują stypendia za wyniki w nauce i za frekwencję

5. Korzystamy z bardzo dobrze wyposażonych pracowni i sal lekcyjnych

6. Pomagamy w znalezieniu praktycznej nauki zawodu, która odbywa się pod stałą opieką kierownika praktycznej nauki zawodu. Większość pracodawców jest zainteresowana podpisaniem umowy o pracę po ukończeniu szkoły

7. Naszym atutem jest: wspaniała kadra pedagogiczna oraz przyjazna atmosfera w szkole

8. Panie w sekretariacie szkoły zawsze chętnie służą pomocą od dnia zapisu do szkoły, czyli: wypełnienia dokumentów oraz zalogowania się do systemu naboru elektronicznego (udostępniamy komputer i drukujemy podanie) do dnia kiedy uczniowie odbierają świadectwo ukończenia szkoły. Choć ten uroczysty dzień nie jest ostatnim dniem w murach ECE, ponieważ większość naszych uczniów kontynuuje bezpłatnie naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym, a od 2020 także w Branżowej Szkole II Stopnia.

Aktualności z życia szkoły

Nauczanie hybrydowe

W związku z obowiązującymi przepisami Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży przechodzi od 19 października (poniedziałek) w tryb pracy ...
dołącz!
dołącz!
01.

Wybierz kierunek

Oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Policealnej Szkole Zawodowej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

02.

Zadzwoń lub napisz

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 32 775-08-83 albo skorzystaj z adresu ece@vp.pl bądź naszego fanpage'a na Facebooku

03.

Przyjdź do nas!

Zapraszamy do sekretariatu w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 10 pokój 308 (III piętro) gdzie chętnie odpowiemy na wszelkie pytania