ECE Gliwice Bezpłatne Liceum dla Dorosłych

Regulamin wewnętrzny dotyczący zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19

Przedstawiamy regulamin wewnętrzny dotyczący zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19 wśród nauczycieli i uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia dla Młodzieży przy ECE w Gliwicach

 1. Na zajęcia mogą przyjść uczniowie wyłącznie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na teren szkoły nie mogą wchodzić uczniowie mieszkający z osobami
  na kwarantannie.
 3. Uczniowie przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 5 minut przed
  ich rozpoczęciem.
 4. Przed wejściem na teren szkoły są zobowiązani zdezynfekować ręce płynem do tego przeznaczonym.
 5.  Na terenie  szkoły zachowują co najmniej 1,5m. odstęp.
 6.  W przestrzeni wspólnej takiej jak korytarze szkolne uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek.
 7. Nauczyciele i uczniowie w czasie lekcji mogą zasłaniać usta i nos maseczkami lub przyłbicami.
 8. Nie wolno na teren szkoły wnosić żadnych rzeczy nie związanych
  z zajęciami.
 9. Uczniowie obligatoryjnie są zobowiązani do częstego mycia rąk oraz
  ich dezynfekcji za pomocą środków do tego przeznaczonych.
 10. Nie wolno dotykać dłońmi okolic twarzy, a podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 11. W razie złego samopoczucia  uczniowie mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela.
 12. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na wolnym powietrzu
  w każdym przypadku kiedy pogoda na to pozwoli.
 13. Uczniowie  mają obowiązek stosować się do wszystkich zaleceń
  i restrykcji związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i przeciwdziałania zakażeniu.