ECE Gliwice Bezpłatne Liceum dla Dorosłych

Nauczanie hybrydowe

W związku z obowiązującymi przepisami Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży przechodzi od 19 października (poniedziałek) w tryb pracy hybrydowej.

Szczegółowe informacje podane są Rodzicom i Uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Prosimy wszystkich Uczniów o stosowanie się do zaleceń sanitarnych