ECE Gliwice Bezpłatne Liceum dla Dorosłych

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 w Branżowej Szkole I Stopnia dla Młodzieży

Data Wyszczególnienie
1 września Rozpoczęcie roku szkolnego.
9 września Zebrania z rodzicami.
14 października Dzień Edukacji Narodowej.
Dzień wolny od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
1 listopada Wszystkich Świętych.
Dzień ustawowo wolny od pracy.
11 listopada Święto Niepodległości.
Dzień ustawowo wolny od pracy.
24-25 listopada Próbne matury.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Uczniowie na praktykach.
do 15 grudnia Wystawienie proponowanych ocen semestralnych.
16 grudnia Konsultacje z nauczycielami.
23 grudnia 2020 – 01 stycznia 2021 Zimowa przerwa świąteczna.
13 stycznia Konferencja Rady Pedagogicznej
– zakończenie I semestru.
11 – 12 stycznia Egzaminy potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie.
Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
Uczniowie na praktykach.
1 – 14 lutego Ferie zimowe.
1 – 6 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna.
14 kwietnia Zebrania z rodzicami.
1 maja Święto pracy.
Dzień ustawowo wolny od pracy.
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja.
Dzień ustawowo wolny od pracy.
4 – 5 maja Matury pisemne.
Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
Uczniowie na praktykach.
3 czerwca Boże Ciało.
Dzień ustawowo wolny od pracy.
4 czerwca Dzień wolny od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
Uczniowie na praktykach.
do 14 maja Propozycje ocen końcowo-rocznych.
14 czerwca Konferencja Rady Pedagogicznej.
21 czerwca Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
22 czerwca Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
28 – 31 sierpnia Przerwa wakacyjna.
25 – 31 sierpnia Egzaminy poprawkowe.