ECE Gliwice Bezpłatne Liceum dla Dorosłych

Archive

Nauczanie hybrydowe

W związku z obowiązującymi przepisami Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży przechodzi od 19 października (poniedziałek) w tryb pracy hybrydowej. Szczegółowe informacje podane są Rodzicom i Uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Prosimy wszystkich Uczniów o stosowanie się do zaleceń sanitarnych

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 w Branżowej Szkole I Stopnia dla Młodzieży Data Wyszczególnienie 1 września Rozpoczęcie roku szkolnego. 9 września Zebrania z rodzicami. 14 października Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 1 listopada Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo wolny od pracy. 11 listopada Święto Niepodległości. Dzień ustawowo wolny od pracy. 24-25 listopada Próbne matury. Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Uczniowie na praktykach. do 15 grudnia Wystawienie proponowanych ocen semestralnych. 16 grudnia Konsultacje z nauczycielami. 23 grudnia 2020 - 01 stycznia 2021 Zimowa przerwa świąteczna. 13 stycznia Konferencja Rady Pedagogicznej - zakończenie I semestru. 11 ...