ECE Gliwice Bezpłatne Liceum dla Dorosłych

Archive

Nauczanie hybrydowe

W związku z obowiązującymi przepisami Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży przechodzi od 19 października (poniedziałek) w tryb pracy hybrydowej. Szczegółowe informacje podane są Rodzicom i Uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Prosimy wszystkich Uczniów o stosowanie się do zaleceń sanitarnych

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 w Branżowej Szkole I Stopnia dla Młodzieży Data Wyszczególnienie 1 września Rozpoczęcie roku szkolnego. 9 września Zebrania z rodzicami. 14 października Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 1 listopada Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo wolny od pracy. 11 listopada Święto Niepodległości. Dzień ustawowo wolny od pracy. 24-25 listopada Próbne matury. Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Uczniowie na praktykach. do 15 grudnia Wystawienie proponowanych ocen semestralnych. 16 grudnia Konsultacje z nauczycielami. 23 grudnia 2020 - 01 stycznia 2021 Zimowa przerwa świąteczna. 13 stycznia Konferencja Rady Pedagogicznej - zakończenie I semestru. 11 ...

Regulamin wewnętrzny dotyczący zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19

Przedstawiamy regulamin wewnętrzny dotyczący zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19 wśród nauczycieli i uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia dla Młodzieży przy ECE w Gliwicach Na zajęcia mogą przyjść uczniowie wyłącznie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.Na teren szkoły nie mogą wchodzić uczniowie mieszkający z osobami na kwarantannie. Uczniowie przychodzą na zajęcia nie wcześniej ...

Trwa rekrutacja do BEZPŁATNEGO liceum zaocznego

Przypominamy, że trwa rekrutacja do BEZPŁATNEGO liceum zaocznego.Absolwentów ZSZ i branżowej szkoły I stopnia przyjmujemy do II klasy-nauka trwa dwa lata. Osoby zainteresowane zapraszamy do sekretariatu szkół ECE w Gliwicach, na ul. Zwycięstwa 10, tel. 32 775 08 83.

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców

PILNY KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY. Zgodnie z dzisiejszym komunikatem MEN, informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkołyI stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodoweu pracodawcy zgodnie z ...

Ruszył system naborowy do bezpłatnej Branżowej Szkoły I Stopnia dla Młodzieży

Od 15 czerwca rusza system naboru elektronicznego do bezpłatnejBranżowej Szkoły I Stopnia dla Młodzieży, w związku z tym zapraszamy dokontaktu z sekretariatem szkoły. Przy zapisie do naszej szkoły służymy dostępem do komputera i drukarki,pomocą, radą i miłą atmosferą. Zapraszamy wszystkich kandydatów i rodziców do sekretariatu w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 10, telefon: 32 ...